фитнес добавки за всеки ден
Национален телефон

*Безплатна доставка за поръчки над 70лв.

Общи условия

Πpoизвoдитeлитe нeпpeĸъcнaтo пpoмeнят cпeцифиĸaциитe нa пpoдyĸтитe. Maĸap дa ce oпитвaмe дa пoддъpжaмe aĸтyaлни oпиcaниятa нa пpoдyĸтитe, тe нe oтpaзявaт нeпpeмeннo нaй-нoвaтa инфopмaция, пpeдocтaвeнa oт пpoизвoдитeля. Hиe нe нocим oтгoвopнocт зa нeпpaвилни или ocтapeли oпиcaния нa пpoдyĸти и/или изoбpaжeния. Bъзмoжнo e дa имa гpeшĸи в oпиcaниeтo нa пpoдyĸтитe или в oтбeлязaния cpoĸ нa гoднocт, ĸaĸтo и дa имa paзминaвaния мeждy изoбpaжeниeтo нa пpoдyĸтa в caйтa и peaлния пpoдyĸт.  Зa пoдoбни cлyчaи, нe нocим oтгoвopнocт.

Поръчки по телефона не се приемат.Поръчките се правят единствено и само чрез сайта. Поръчката на едро /над 250 лева/ се сформира от сбора на едровите цени

Сайтът fitnesdobavki.net представлява международна платформа в две версии fitnesdobavki.net i krosport.com, двата сайта са c вързани сървъри и изпълняват международни поръчки в 23 държави в Евро зоната на физически и юридически лица. Платформите предлагат автоматично издаване на електронни фактури по ДДС. Всички продукти са 100% налични както по вид, брой и вкус. Възможно е да има леко разминаване на илюстрациите на продуктите от продуктите по заглавие. Заглавието на продукта е 100% автентично

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ,,Супплемент“ЕООД гр.Казанлък ,вписан в Търговският реристър с ЕИК BG 203577151 с с адрес на търговският обект гр.Казанлък,ул.Македония 29, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин fitnesdobavki.net

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: ,,Супплемент“ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр.Казанлък,ул.Македония 29
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр.Казанлък,ул.Македония 29
4. Данни за кореспонденция: гр.Казанлък,ул.Македония 29, e-mail: fitnesdobavki.net@abv.bg, тел: +359 8888 121 121
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203577151
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 203577151
7. Банкова сметка:
IBAN: BG08UBBS80021092865940
BIC код: UBBSBGSF
Банка: ОББ
При плащане с банков превод, моля посочете номер на поръчка.

8. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 91 53 519
факс: (02) 91 53 525
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 933 05 65
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Комисия за защита на конкуренцията
България
София 1000, бул. "Витоша" №18
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15
Уеб сайт: www.cpc.bg

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
Чл. 3. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 4. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от fitnesdobavki.net чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://www.fitnesdobavki.net. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на fitnesdobavki.net и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на fitnesdobavki.net в Интернет. В случай, че ползвателят се откаже от поръчка с авансово плащане по банков път или чрез онлайн плащане с карта и ако транзакцията е извършена успешно, тази сума ще бъде възтсановена от доставчика в срок от 14 дни от датата, на която доставчикът е бил информиран за този факт.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на fitnesdobavki.net и съгласно настоящите общи условия.
Чл. 5. (1) Всички изявления, възникнали между Ползвателя и Доставчика, във връзка със сключването на настоящия договор, могат да се реализират чрез електронни изявления, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия
(2) Електронните изявления, извършени от Ползвателите на fitnesdobavki.net, се извършват от лицата, посочени в данните, въведени във формата за поръчка.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ
Чл. 6. (1) За да използва fitnesdobavki.net, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутона "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. След създаването на акаунт на Ползвателя между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си. В случай, че Ползвателят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, fitnesdobavki.net има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.
Чл. 7. (1) Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
Чл. 8. Ползвателя се съгласява да уведоми незабавно fitnesdobavki.net за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността fitnesdobavki.net не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на настоящия член.

V. ДОСТАВКА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 9. Поръчаната стока се доставя на посочения от Ползвателя адрес или до офис на куриера. Ползвателят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Чл. 10. Ако Ползвателят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес, сайтът се освобождава от отговорност за неизпълнената доставка.
Чл. 11. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от Ползвателя при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.
Чл. 12. Всички цени на продуктите са в български лева с включен ДДС и не включват цената на доставката. Търговецът си запазва правото едностранно да променя посочените цени, като промените влизат в сила от момента на тяхното обявяване на сайта, но не касаят вече направените заявки.
Чл. 13. При поръчката Ползвателят задължително посочва точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с него в срока за доставка.
Чл. 14. Посочването на неверен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва сайта със задължението за изпълнение на доставката.
Чл. 15. Поръчаната от Ползвателя стока се доставя в срок от 1 до 3 работни дни на посочения от него адрес, при условие че адреса за доставката е точен и валиден fitnesdobavki.net си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни при възникване на форсмажорни обстоятелства възпрепятстващи спазването на официално обявеният срок.
Чл. 16. Ползвателят има право да откаже получаването на заявената от него стока при следните условия: (1) При явно несъответствие на доставената със заявената стока и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката.
(2) Установено, че стоката не е повредена от ползвателя и е в състоянието, в което е била доставена, без да бъде разопакована или използвана.
Чл. 18. Извън изброените случаи в Чл. 17, ползвателят няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока.

VI. ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧКА
Чл. 19. Ползвателят може да върне продукта в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоката съгласно чл. 55 ал.1 от ЗЗП, при условие че тя е във вида, в който е получена. Разходите по връщане на стоката са за сметка на получателя. Изключенията в това правило са регламентираните в ЗЗП. Към пратката трябва да бъдат приложени: стокова разписка и формуляр за връщане. В срок от 14 дни, считано от датата, на която получим известяване за желание потребителят да се откаже от договора, се възстановяват всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка. Възстановяването на сумата се извършва само по банков път.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. Настоящите общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от Доставчика, за което последният не се задължава да уведоми Ползвателя на fitnesdobavki.net като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения за запознаване с тях.
Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://www.fitnesdobavki.net заедно с всички допълнения и изменения в тях.

VIII. ДРУГИ
Действащото законодателство налага определени комуникации да бъдат извършвани в писмена форма. Вие се съгласявате, че ние може да комуникираме с Вас посредством електронна поща, чрез публикуване на известия на Уебсайта или чрез писмено известие до Вас, изпратено на Вашия пощенски адрес, и приемате (без това да бъде в ущърб на Вашите установени от закона права), че такива комуникации са в съответствие с всички законови изисквания за извършване на комуникации в писмена форма. С приемането на Общите условия ползвателят се съгласява да получава търговски съобщения от доставчика. В случай, че не желае да получава такива съобщения, ползвателят следва да изпрати изричен имейл на следния адрес: fitnesdobavki.net@abv.bg
Чл. 23. Всички предоставени данни са защитени по смисъла на закона, те ще бъдат използвани единствено за бърза обработка на поръчката на Ползвателя и навременна доставка.
Чл. 24. fitnesdobavki.net си запазва правото да променя цените на всички хранителни добавки, без да уведомява Ползвателя предварително за това.
Чл. 25. Всички продукти в нашия онлайн магазин са изцяло хранителни добавки (хранителни вещества) и не са лекарствени средства, никога не ги използвайте с лечебна функция. fitnesdobavki.net не носи отговорност, ако Ползвателя използва хранителните добавки като лекарствени средства.
Чл. 26. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01 юни 2021 г.

Ние сме тук, за да ви помогнем
Свържете се с нас при възникнали въпроси или проблеми
Национален телефон
Емейл адрес
Как да поръчам
Общи условия
Моят профил
Допълнения
Информация

sales@fitnesdobavki.net

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта на ОРС

Упражни правата си!